Pogoji natečaja

  • Na natečaj se lahko prijavijo skladatelji, ki so državljani Slovenije, prav tako pa tudi Slovenci, ki živijo po svetu, brez starostnih omejitev.
  • Skladatelj lahko na natečaju sodeluje z eno ali več skladbami.
  • Besedilo skladb mora biti sakralno.
  • Prijavljena skladba ne sme biti izvedena, objavljena ali posneta pred natečajem.
  • Nagrajenih in priporočenih skladb skladatelj do 16. 5. 2022 (NOVO!!!) ne sme posredovati drugim zborom v izvedbo brez soglasja organizatorja razpisa.
  • S prijavo na natečaj se skladatelj strinja s pogoji razpisa.